Sinds 2008 deed de gemeente regelmatig onderzoek via het Hofpanel. Via het Hofpanel kon u uw ervaringen met en meningen over onderwerpen kenbaar maken die voor het beleid van Hof van Twente van belang zijn.

Nieuw online platform "Ik praat mee"
Eind 2016 was de contractperiode met de huidige aanbieder van het Hofpanel afgelopen en hebben wij ons beraden over hoe we in de toekomst onze inwoners willen betrekken bij het maken van het beleid. Dat heeft geresulteerd in het besluit om te stoppen met hofpanel.nl en het opstarten van een nieuwe, breder inzetbare website: hofvantwente.ikpraatmee.nl .

Doet u mee?
"Ik praat mee" is onze nieuwe plek voor gesprek en discussie over actuele onderwerpen in onze eigen gemeente. Door het bieden van deze online plek voor gesprek, willen we het voor alle inwoners uit onze gemeente nog gemakkelijker maken hun stem te laten horen, ideeën aan te dragen en mee te doen in het gesprek. We nodigen u dan ook van harte uit uw stem te laten horen. Aanmelden voor "Ik praat mee" is eenvoudig. Nadat u bent aangemeld kunt u direct deelnemen aan discussies, peilingen, enquêtes en gesprekken.

Aanmelden
Wij hopen dat u enthousiast deelneemt aan "Ik praat mee". Aanmelden voor de nieuwe website kan door te klikken op hofvantwente.ikpraatmee.nl/register. Wij stellen uw bijdrage heel erg op prijs.